Incasso
Incassobureau De Incassokamer BV

Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.
Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV

Regels wettelijke ingebrekestelling

Sinds 1 juli 2012 is er een wet in werking getreden die bepaalt op welke wijze u uw niet betalende klanten in gebreke behoort te stellen.

Op welke categorie klanten heeft deze wet betrekking?

De wet spreekt over "natuurlijke personen niet handelend in de aard van beroep of bedrijf". Vrij vertaald betekent dit wanneer u als schuldeiser een vordering op een natuurlijk persoon heeft en het betreft een niet zakelijke schuld voor deze persoon dan dient u hem/haar volgens de wettelijke vereisten in gebreke te stellen.

Wie zijn natuurlijke personen?
Natuurlijke personen zijn consumenten, mensen met een vrij beroep, zoals bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten en boeren die niet ingeschreven staan in het handelsregister bij de "Kamer van Koophandel". Maar ook eenmanszaken die wel ingeschreven staan in het handelsregister bij de "Kamer van Koophandel" vallen onder de categorie natuurlijke personen.

Wat betekent "een natuurlijk persoon niet handelend in de aard van beroep of bedrijf"?
In feite wordt hier een particulier en/of ondernemer bedoeld die als consument een financiële verplichting aangaat. De wet ziet dus toe op niet zakelijke transacties.

Wat is in gebreke stellen?

U stelt een persoon in gebreke door erop te wijzen dat deze zijn/haar betalingsverplichtingen jegens u tot op dat moment niet is nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen.

Wat bepaalt deze wet nu?

In deze wet worden de spelregels aangegeven hoe u uw (tot dusverre) niet betalende klant (natuurlijk persoon niet handelende in de aard van beroep of bedrijf) in gebreke behoort te stellen. Samengevat: U dient uw klant (aangetekend) aan te schrijven en daarbij melding te maken van de gevolgen wanneer deze zijn of haar schuld aan u niet binnen de daarin gestelde termijn aan u voldoet. U dient uw klant 14 dagen, na dagtekening van de ingebrekestelling, de tijd te geven om zonder bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld achterstallige rente en buitengerechtelijke incassokosten, nog te kunnen betalen. Indien uw niet betalende klant meerdere bedragen aan u schuldig is dan dient u uw klant voor alle openstaande bedragen in gebreke te stellen. Dus ook voor de nog niet vervallen facturen.
NB: Voor zover een deel van uw vordering nog niet geldelijk vast te stellen is, maar er wel sprake is van het in verzuim zijn van uw klant, dan dient dit deel in ieder geval beschreven te worden en als een PM post te worden opgenomen in de ingebrekestelling.

Waar kunt u de wettekst vinden?
Het Burgerlijk Wetboek; boek 6 artikel 96

Geldt deze wettelijke bepaling ook bij internationale transacties?
Deze wettelijke bepaling t.a.v. het in gebreke stellen geldt bij internationale transacties in die gevallen waar deze beheerst worden door het Nederlands recht. Wanneer U een in het buitenland gevestigde schuldeiser bent en een vordering op een Nederlandse natuurlijk persoon heeft, die ten aanzien van uw vordering niet handelde in de aard van beroep of bedrijf en het recht van uw land van toepassing is dan gelden in beginsel de wettelijke bepalingen van uw land.

Wanneer kunt u uw klant in gebreke stellen?

U mag uw klant in gebreke stellen indien deze in verzuim is zijn/haar schuld aan u te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer de overeengekomen betalingstermijn van uw factuur overschreden is.
NB: Is de betalingstermijn niet overeengekomen, maar bijvoorbeeld door u opgelegd bij factuur, dan dient u uw klant eerst schriftelijk mede te delen, dat hij/zij in verzuim is in het tijdig voldoen van uw factuur.

Hoe moet ik mijn klant in gebreke stellen?

Neem contact op met één van de consultants van het incassobureau De Incassokamer B.V. Hij kan u helpen om uw niet betalende klanten op een juiste wijze in gebreke te stellen.
Voor meer informatie kunt u ons eenvoudig e-mailen info@incassokamer.nl, bellen 0527 - 618 470, faxen 0527 - 612 442 of schrijven naar De Incassokamer B.V., postbus 80, 8300 EMMELOORD

Onze consultants informeren u graag.
Profiteer van de kracht van incassobureau De Incassokamer.

Informatie aanvragen »
Informatie aanvragenInfo Aanvragen!

U wilt meer weten?
Vraag nu onze informatie aan!

Bel DirectBel Direct!

U heeft nog vragen? Bel nu met onze consultants.Tel: +31 (0)527 - 618 470

Incasso indienenVordering indienen!

Uw openstaande factuur laten incasseren?
Dien nu eenvoudig online uw vordering ter incasso in!

Nieuws
Volg ons nieuws via:
RSS Incassobureau De Incassokamer BV Rss feed

Apr

25

Storing telecom provider - Outage telecom provider

In verband met een stroring bij onze telecom provider kan het zijn dat w...

lees verder »

Jan

08

De wettelijke rente per 1 januari 2024 verhoogd ten opzichte van de voorgaande periode.

De wettelijke rente voor handelstransacties Deze vorm van wetteli...

lees verder »

Jan

08

Verhoging kosten deponeren algemene voorwaarden bij de Rechtbank per 1 januari 2024

De Rechtbank heeft de kosten voor het deponeren van uw aktes, dit betreffen o.a....

lees verder »

Publicatie in Rostra Economica:
Wie profiteert er van de crisis?

Wetswijziging BTW in 2010:
Wetswijziging BTW in 2010

» nieuwsoverzicht


Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.