Incasso
Incassobureau De Incassokamer BV

Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.
Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Gepost op: 11-03-2013

In gebreke stellen consument

Sinds 1 juli 2012 is er een wet op de incassotarieven voor natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf van kracht (verder consument). Tegelijkertijd heeft de wetgever ook bepaald op welke wijze de consument in gebreke gesteld dient te worden.
Samengevat komt het op het volgende neer:

Consumenten moeten nadat ze in verzuim zijn in gebreke worden gesteld op een wijze zoals de wet omschrijft.

1. Een consument als cliënt kan op verschillende manieren in verzuim zijn. Dit kan zijn omdat u hem/haar op een juiste wijze aanmaant of in gebreke stelt . Het kan ook in bepaalde gevallen zijn, dat een termijn van nakoming verstrijkt, zonder dat een overeenkomst is nagekomen.

2. In de meeste gevallen doet u er goed aan om de cliënt op een juiste wijze aan te manen, opdat na de daarin gestelde redelijke termijn uw cliënt in verzuim is.

3. Nadat er sprake is van verzuim dient u uw hiervoor bedoelde categorie cliënten op een juiste wijze schriftelijk in gebreke te stellen en een termijn van 14 dagen na ingebrekestelling voor nakoming aan te bieden.

4. In deze schriftelijke ingebrekestelling dient u tevens aan te kondigen, wat de gevolgen van niet nakoming binnen de gestelde termijn zijn. Dit kan zijn, dat u dan ook bijvoorbeeld achterstallige rente en buitengerechtelijke incassokosten vordert.
Uiteraard moet het een en ander in overeenstemming met de nadere regels zijn, zo staat in de wet.

5. Heeft u op dat moment nog meer vorderingen op dezelfde cliënt die u op eenzelfde wijze in gebreke kunt stellen, dan dient dit in één ingebrekestelling(aanmaning) te geschieden.

Voor de volledige wettekst van artikel 96 Boek van Het Burgerlijk Wetboek klik hierInformatie aanvragenInfo Aanvragen!

U wilt meer weten?
Vraag nu onze informatie aan!

Bel DirectBel Direct!

U heeft nog vragen? Bel nu met onze consultants.Tel: +31 (0)527 - 618 470

Incasso indienenVordering indienen!

Uw openstaande factuur laten incasseren?
Dien nu eenvoudig online uw vordering ter incasso in!

Nieuws
Volg ons nieuws via:
RSS Incassobureau De Incassokamer BV Rss feed

Apr

25

Storing telecom provider - Outage telecom provider

In verband met een stroring bij onze telecom provider kan het zijn dat w...

lees verder »

Jan

08

De wettelijke rente per 1 januari 2024 verhoogd ten opzichte van de voorgaande periode.

De wettelijke rente voor handelstransacties Deze vorm van wetteli...

lees verder »

Jan

08

Verhoging kosten deponeren algemene voorwaarden bij de Rechtbank per 1 januari 2024

De Rechtbank heeft de kosten voor het deponeren van uw aktes, dit betreffen o.a....

lees verder »

Publicatie in Rostra Economica:
Wie profiteert er van de crisis?

Wetswijziging BTW in 2010:
Wetswijziging BTW in 2010

» nieuwsoverzicht


Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.