Incasso
Incassobureau De Incassokamer BV

Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.
Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Gepost op: 28-11-2012

Wettelijke betalingstermijn per 1 januari 2013

Op dit moment bepaalt de wet dat een betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid niet onredelijk mag zijn. Het is dus ultimo aan de rechter om te beslissen wat wel een redelijke betalingstermijn is en wat niet.

Wat gaat er veranderen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling?
- Als u contractueel niets regelt, dan moet u binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen.
- U mag een langere betaaltermijn overeenkomen tot maximaal 60 dagen.
- Een betalingstermijn langer dan 60 dagen is enkel toegestaan als aangetoond kan worden, dat dit voor geen der beide partijen nadelig is.

Wat gaat er veranderen bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden?
Er moet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald worden. Een afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Het is de bedoeling dat de wijziging per 1 januari 2013 ingaat.
Attentie: Op dit moment moeten de 2e kamer en de 1e kamer er nog hun goedkeuring aan geven en is het tijdstip via die weg praktisch nagenoeg niet haalbaar. Deze klip kan omzeild worden wanneer er gekozen wordt voor een algemene maatregel van bestuur.

NB: Overschrijding van de hiervoor bedoelde termijnen betekent dat de partij met de betalingsplicht in beginsel in verzuim is. Dit kan anders zijn wanneer er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de eisende partij. Wat de overheid hier wil is een piketpaal slaan om excessen in aangemeten juridische vrijheden te voorkomen, daar waar partijen deze niet zijn overeengekomen of daar waar één der partijen een onredelijk bezwarend beding wil inbrengen.

Het is dus verstandig om in uw algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden, ook wel algemene voorwaarden genoemd, een kortere betalingstermijn op te nemen.Informatie aanvragenInfo Aanvragen!

U wilt meer weten?
Vraag nu onze informatie aan!

Bel DirectBel Direct!

U heeft nog vragen? Bel nu met onze consultants.Tel: +31 (0)527 - 618 470

Incasso indienenVordering indienen!

Uw openstaande factuur laten incasseren?
Dien nu eenvoudig online uw vordering ter incasso in!

Nieuws
Volg ons nieuws via:
RSS Incassobureau De Incassokamer BV Rss feed

Apr

25

Storing telecom provider - Outage telecom provider

In verband met een stroring bij onze telecom provider kan het zijn dat w...

lees verder »

Jan

08

De wettelijke rente per 1 januari 2024 verhoogd ten opzichte van de voorgaande periode.

De wettelijke rente voor handelstransacties Deze vorm van wetteli...

lees verder »

Jan

08

Verhoging kosten deponeren algemene voorwaarden bij de Rechtbank per 1 januari 2024

De Rechtbank heeft de kosten voor het deponeren van uw aktes, dit betreffen o.a....

lees verder »

Publicatie in Rostra Economica:
Wie profiteert er van de crisis?

Wetswijziging BTW in 2010:
Wetswijziging BTW in 2010

» nieuwsoverzicht


Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.