Incasso
Incassobureau De Incassokamer BV

Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.
Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV

Ontbinding overeenkomst

Ontbinding van een overeenkomst betekent dat een eerder gesloten overeenkomst teruggedraaid wordt als ware er geen overeenkomst. Er zijn verschillende begrippen van ontbinding. De meest voorkomende zijn: Gehele - en partiële ontbinding. Deze zeggen iets over de vorm van ontbinden.
NB: Vaak wordt er bij ontbinding tevens een schadevergoeding gevraagd.
Met de begrippen voorgerechtelijke- en gerechtelijke ontbinding wordt het moment van ontbinden geduid. Bij een duale overeenkomst wordt indien nodig naar inzicht van één der partijen de voorgerechtelijke ontbinding in het leven geroepen. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat beide partijen dit doen.

Gerechtelijke ontbinding overeenkomst

In het geval er sprake is van een gerechtelijke ontbinding , dan komt deze eerst tot stand door een uitspraak van de rechter. In zijn algemeenheid zal de rechter een ontbinding slechts in overweging nemen op en na verzoek van één of beide partijen. In de uitspraak zal blijken of het verzoek al dan niet gegrond verklaard wordt.

Buitengerechtelijke ontbinding overeenkomst

Het in het leven roepen van een buitengerechtelijke ontbinding of een verzoek tot een gerechtelijke ontbinding wordt vaak ingegeven door een der partijen kennelijk ontevreden is over de door de andere partij geleverde prestatie en/of te verwachten toerekenbare tekortkoming. Het kan ook zijn, dat een der partijen voorziet niet aan zijn verplichtingen te kunnen gaan voldoen. Dan kan deze de andere partij verzoeken om aan een ontbinding mee te werken. Het is verstandig om de condities waaronder u zondermeer het recht heeft een overeenkomst te ontbinden ten tijde van de totstandkoming van deze overeenkomst daarin vast te leggen. Dit doet door het op te nemen in uw Algemene Voorwaarden. Meer informatie over het opstellen van Algemene Voorwaarden?

Ook kan een buitengerechtelijke ontbinding in bepaalde gevallen een mogelijkheid zijn om geleverde en nog niet betaalde goederen terug te krijgen. Kortom wanneer u geconfronteerd wordt met openstaande vorderingen handel dan voortvarend. Schakel op tijd het incassobureau De Incassokamer in.
U kunt ons eenvoudig e-mailen info@incassokamer.nl, bellen 0527 - 618 470, faxen 0527 - 612 442 of schrijven naar De Incassokamer B.V., postbus 80, 8300 EMMELOORD

Onze consultants informeren u graag.
Profiteer van de kracht van incassobureau De Incassokamer.

Informatie aanvragen »
Informatie aanvragenInfo Aanvragen!

U wilt meer weten?
Vraag nu onze informatie aan!

Bel DirectBel Direct!

U heeft nog vragen? Bel nu met onze consultants.Tel: +31 (0)527 - 618 470

Incasso indienenVordering indienen!

Uw openstaande factuur laten incasseren?
Dien nu eenvoudig online uw vordering ter incasso in!

Nieuws
Volg ons nieuws via:
RSS Incassobureau De Incassokamer BV Rss feed

Jan

08

De wettelijke rente per 1 januari 2024 verhoogd ten opzichte van de voorgaande periode.

De wettelijke rente voor handelstransacties Deze vorm van wetteli...

lees verder »

Jan

08

Verhoging kosten deponeren algemene voorwaarden bij de Rechtbank per 1 januari 2024

De Rechtbank heeft de kosten voor het deponeren van uw aktes, dit betreffen o.a....

lees verder »

Nov

13

IDENTITEITSFRAUDE:

In deze tijd van digitale communicatie komt het helaas voor, dat financiële ...

lees verder »

Publicatie in Rostra Economica:
Wie profiteert er van de crisis?

Wetswijziging BTW in 2010:
Wetswijziging BTW in 2010

» nieuwsoverzicht


Uw vertrouwde partner voor incasso en financieel juridische dienstverlening.

35 jaar Incassobureau De Incassokamer BV
Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij incasso vorderingen in zowel Nederland als incasso in het buitenland.